Kasutustingimused

Viimati uuendatud: 01.10.2020

 

Käesolevad tingimused on OÜ HK HALL, registrikoodiga 10650897, aadress Suur-Sõjamäe 14b, 11415 Tallinn (edaspidi “Uisupark”) e-poe kasutustingimused (edaspidi „Kasutustingimused“).

 

Klient, kes vormistab Uisupargi e-poes tellimuse (edaspidi „Kasutaja“, „Teie“ või „Te“), kinnitab oma nõustumust Kasutustingimustega märkides vastavas aknas linnukesega "Nõustun Uisupargi e-poe Kasutustingimustega“.

 

1. Üldsätted

1.1  Uisupargi e-poe vahendusel toimub toodete müük (edaspidi „Toode“ või „Tooted“) Kasutajale. Müük toimub vastavalt tellimuse esitamise hetkel kehtivatele Kasutustingimustele.

1.2  Uisupargil on õigus Kasutustingimusi muuta juhul, kui seda tingivad muutused kehtivates õigusaktides või tavades, turu areng või vajadus täpsustada Toodete müügiga seotud asjaolusid või äririske. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad, kui need avaldatakse internetileheküljel www.uisupark.ee. Kui Te vormistasite oma tellimuse enne muudatuste või täienduste jõustumist, kehtivad Teile tellimuse esitamise hetkel kehtinud Kasutustingimused.

 

2. Hinnad

2.1 Kõik e-poes näidatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

2.2 Uisupargil on õigus igal ajal muuta e-poes kehtivaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Kasutaja poolt tellimuse kinnitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Uisupark tarnima Kasutajale vastavad Tooted tellimise hetkel kehtinud hindadega. Kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

2.3 Uisupark jätab endale õiguse e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda ja tellitud Tooteid mitte saata juhul, kui e-poes oli Toodete hind, kirjeldus või kvaliteet esitatud valesti või ostukorvi lõplik hind esitati tehnilise või muu vea tõttu valesti ning erinevus õigest hinnast oli üle 15%. Vea leidmisest teatame Teile viivitamata ning tagastame Teile kohe ostuhinna, kasutades sama makseviisi, mida Te algselt tasumiseks kasutasite. Teil on võimalus osta samad Tooted teates märgitud õige hinnaga, lisades valitud kaubad uuesti ostukorvi. Nimetatud taganemise korral ei ole Teil õigust nõuda Teile taganemisest tekkida võiva kahju hüvitamist.

 

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1 Orienteeruv tellimuse täitmise aeg on kuvatud e-poes.

3.2 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega.

3.3 Kui Toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis on Uisupargil õigus pakkuda uut tarneaega või makstud raha tagastada. Kui Kasutaja valib raha tagastamise, tagastatakse raha Kasutajale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast ostu sooritamist. Peale raha tagastamist loetakse müügileping lõppenuks.

3.4 Teie ostukorv luuakse hetkel, kui vajutate Toote juures asuval nupul "Lisa ostukorvi".

3.5 Ostukorvis olevate Toodete arvu saate igal ajal kuni tellimuse vormistamiseni muuta ning Tooteid lisada või eemaldada.

3.6 Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvi lehel asuvat nuppu  „Vormista tellimus“, mille järel Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele. Enne tellimuse vormistamist, esitatakse teile ostu kokkuvõte ning vajadusel saate veel oma tellimust muuta. Olge oma andmete ja tellimuse vormistuse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt tellitud Toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine. Kui soovite tellimuse vormistada, vajutage nuppu „Maksma“ ning Teid suunatakse makseviisi valiku leheküljele.

3.7 E-poes tellitud Toote eest saate tasuda Maksekeskus AS makselahenduse vahendusel.

3.8 Makse sooritamiseks e-poes vajutage nupule „Maksma“, pärast mida suunatakse Teid Maksekeskus AS maksevahenduse leheküljele, kus saate valida endale meelepärase makseviisi, kas:

1) internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, LHV Pank, COOP Pank, Luminor) või

2) krediitkaardiga Mastercard või Visa.

3.9 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (müügilepingu jõustumine) kui olete e-poe tellimiskeskkonnas vormistanud tellimuse eest tasunud ja e-poes kuvatakse teie tellimuse kinnitus ja / või teie e-postile on saadetud tellimuse kinnitus.

 

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1 Tellitud Tooted toimetatakse Kasutajani SmartPOST või Omniva pakiautomaatide või postkontori kaudu. Lisaks on võimalik ette helistades ise kaubale järgi tulla.

4.2 Laos olevate Toodete üleandmine saadetise vedajale toimub esimesel võimalusel pärast ostusumma tasumist, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. Laos mitte oleva kauba üleandmine saadetise vedajale toimub kolme tööpäeva jooksul arvates kauba lattu saabumisest. Kui e-poes ei ole teistmoodi näidatud, siis tavatingimustel toimub Eesti Vabariigi piires tarne 5 tööpäeva jooksul pärast tellitud Toodete üleandmist vedajale või postiteenuse osutajale.

4.3 Kui soovisite Tooted kätte saada postiasutusest või pakiautomaadist, toimetatakse Tooted Teie valitud pakiautomaati või tellimuse vormistamisel märgitud aadressi teenindavasse postiasutusse. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

4.4 Kasutaja peab arvestama, et valides kohaletoimetamise asukohaks pakiautomaadi, võib pakiautomaadile ligipääs olla kaubanduskeskuse poolt piiratud kaubanduskeskuse lahtioleku aegadega. Juhul kui kohaletoimetamise asukohaks on valitud postiasutus, on Toode kättesaadav vaid postiasutuse lahtiolekuaegadel

 

5. Lepingust taganemine

5.1 Kui olete tarbija, on Teil õigus 14 päeva alates Toote kätte saamisest müügilepingust taganeda, saates e-poe aadressile inf@uisupark.ee vastavasisuline teate koos tellimuse numbri ja oma arvelduskonto numbriga ning tagastades Toote oma kulul. Müügilepingust taganemiseks võite esitada taganemisavalduse vabas vormis.

5.2 Tagastatud toote eest makstakse kasutaja arveldusarvele tagasi kõik lepingu alusel saadud tasud (sh kasutaja poolt kantud toote kättetoimetamise kulud) hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate kättetoimetamisest Uisupargile, tingimusel, et sama tähtaja jooksul on toode tagastatud Uisupargi aadressile (Suur-Sõjamäe 14b, 11415 Tallinn). Juhul kui olete sõnaselgelt valinud e-poe poolt pakutavast kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei tagasta Uisupark kulu, mis ületab kõige odavama tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

5.3 Tagastatav Toode peab sisaldama kõiki kauba pakendis sisaldunud esemeid ja dokumentatsiooni.

 

6. Pretensioonide esitamise kord

6.1  Tarbijatele e-poest müüdud Toodetele kehtib 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

6.2  Juhul, kui Kasutaja soovib esitada pretensiooni Toote lepingutingimustele mittevastavuse osas, tuleb see Uisuparki esitada kahe kuu jooksul arvates päevast, kui Kasutaja sai teada, et Toode ei vasta lepingutingimustele. Pretensioon esitatakse aadressile info@uisupark.ee

6.3  Pretensiooni esitamise korral Toote mittevastavuse osas vaatab Uisupark pretensiooni läbi 14. päeva jooksul selle saamisest arvates.

6.4   Juhul, kui Uisupark nõustub pretensioonis tooduga, on Uisupargil õigus Toode paranda või kui see ei ole võimalik või muidu otstarbekas, asendab Uisupark puudusega Toote samasuguse puuduseta Toote vastu. Juhul kui Toote asendamine ei ole võimalik (Toodet pole Uisupargil või Toodet enam ei toodeta), tagastab Uisupark puudusega Toote eest Kasutaja poolt tasutud ostusumma Kasutaja poolt nimetatud kontole 14 päeva jooksul pretensiooni saamisest alates. Toote saatekulu ei kuulu Uisupargi poolt tagastamisele. Puudusega Toote asendamisel toimetatakse puuduseta Toode Kasutaja valitud pakiautomaati.

 

7. Garantiijuhtumid

7.1 Toodetele kehtib garantii üksnes juhul, kui see on sõnaselgelt märgitud e-poe Toodet tutvustavas tekstis või sisaldub vastav viide Tootega kaasasolevas dokumentatsioonis. Garantii kestus ja tingimused sisalduvad Tootega kaasasolevates dokumentides või e-poe Toodet tutvustavas tekstis.

7.2 Garantiijuhtumi korral palun pöörduge Uisupargi poole e-kirja teel info@uisupark.ee.

 

8. Isikuandmete töötlemine

8.1 Töötleme Kasutaja isikuandmeid, mida kogume läbi meie veebilehe. Täpsem teave isikuandmete töötlemise kohta on toodud meie isikuandmete töötlemise teatises, mis on saadaval www.uisupark.ee.

 

9. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine

9.1 Kasutustingimustele kui ka Toodete müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kõik vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus. Tarbijatel on ka õigus pöörduda oma elukohajärgsesse kohtusse.

9.2   Kui olete tarbija, on Teil õigus esitada kaebus tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on Kasutajale tasuta ning  Kasutaja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti koduleheküljel. Kui asute mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, on Teil võimalus esitada kaebus läbi Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi.

9.3  Kui mis tahes säte käesolevatest Kasutustingimustest peaks osutuma tühiseks, kehtetuks või muud moodi vastuoluliseks, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust.

 

Kontaktandmed

OÜ HK HALL

Suur-Sõjamäe 14b

11415 Tallinn

Eesti

e-mail: info@uisupark.ee

Sulge

Loading ...